Aj ty máš talent!
Nájdi ho, rozvíj
aj ho.Doučovanie v Educat totiž nie je dôkaz toho, že si v niečom slabší, a keď chceš dohnať svojich spolužiakov, musíš sa učiť navyše.

S nami zistíš, že slovenčina, angličtina, matematika, biológia, geografia či dejepis môžu byť naozaj zaujímavé predmety, ktoré ťa pripravia na budúcnosť.
„V deťoch zvyšujeme sebavedomie a prebúdzame v nich skutočnú chuť učiť sa a dôveru vo svoje schopnosti.“
Vzdelávacie kurzy pre deti, mládež aj dospelých prebiehajú osobne v Nitre a online kdekoľvek na Slovensku či v zahraničí počas leta aj školského roka, nájdite ten správny aj pre vás poslaním nezáväznej prihlášky alebo nás nechajte, aby sme vám s výberom správneho kurzu pomohli my. 

KURZY PRE DETI A MLÁDEŽ


 

KURZY SLOVENČINY

KURZY MATEMATIKY

kurzy angličtiny Educat v Nitre

KURZY ANGLIČTINY

KURZY BIOLÓGIE

kurzy geografie Educat Nitra

KURZY GEOGRAFIE

kurzy dejepisu Educat Nitra

KURZY DEJEPISU

KURZY PRE DOSPELÝCH


 

formálna komunikácia vo firmách a podnikaní Educat Nitra online slovenčina

FORMÁLNA KOMUNIKÁCIA
SLOVENČINA VO FIREMNEJ PRAXI A JAZYKOVÁ PORADŇA

neformálne vzdelávanie Educat Nitra učitelia

GLOBÁLNE VZDELÁVANIE
moderná občianska náuka pre učiteľov a pracovníkov s mládežou

Integrované predmety slovenčina a literatúra inovovaný ŠVP

INTEGROVANÉ PREDMETY
Slovenčina a literatúra podľa nového Štátneho vzdelávacieho programu

Úspešný pracovný pohovor_príprava na nové zamestnanie Educat Nitra

ÚSPEŠNÝ PRACOVNÝ POHOVOR
komplexná príprava na nové zamestnanie

ZREALIZOVANÉ LETNÉ PROJEKTY


 

Slovenčina pre cudzincov Ukrajina doučovanie leto

SLOVENČINA PRE CUDZINCOV
СЛОВАЦЬКА ДЛЯ ІНОЗЕМЦІВ

Eduleto globálne vzdelávanie Educat Nitra prázdniny

eduleto
globálne vzdelávanie

BLOG