Aj ty máš talent!
Nájdi ho, rozvíj
aj ho.Doučovanie v Educat totiž nie je dôkaz toho, že si v niečom slabší, a keď chceš dohnať svojich spolužiakov, musíš sa učiť navyše.

S nami zistíš, že slovenčina, angličtina, matematika či biológia môžu byť naozaj zaujímavé predmety, ktoré ťa pripravia na budúcnosť.
„V deťoch zvyšujeme sebavedomie a prebúdzame v nich skutočnú chuť učiť sa a dôveru vo svoje schopnosti.“
Kurzy doučovania prebiehajú osobne v Nitre a online kdekoľvek na Slovensku či v zahraničí počas leta aj školského roka, nájdite ten správny aj pre vás poslaním nezáväznej prihlášky

KURZY PRE DETI A MLÁDEŽ


 

KURZY SLOVENČINY

KURZY MATEMATIKY

kurzy angličtiny Educat v Nitre

KURZY ANGLIČTINY

KURZY BIOLÓGIE

kurzy geografie Educat Nitra

KURZY GEOGRAFIE

kurzy dejepisu Educat Nitra

KURZY DEJEPISU

KURZY PRE DOSPELÝCH


 

formálna komunikácia vo firmách a podnikaní Educat Nitra online slovenčina

FORMÁLNA KOMUNIKÁCIA
SLOVENČINA VO FIREMNEJ PRAXI

neformálne vzdelávanie Educat Nitra učitelia

GLOBÁLNE VZDELÁVANIE
moderná občianska náuka pre učiteľov a pracovníkov s mládežou

ZREALIZOVANÉ LETNÉ PROJEKTY


 

Slovenčina pre cudzincov Ukrajina doučovanie leto

SLOVENČINA PRE CUDZINCOV
СЛОВАЦЬКА ДЛЯ ІНОЗЕМЦІВ

Eduleto globálne vzdelávanie Educat Nitra prázdniny

eduleto
globálne vzdelávanie

BLOG