Prihláška

V nasledujúcej prihláške máte možnosť vybrať si z ponúkaných kurzov pre žiakov/žiačky základných škôl a študentov/študentky stredných škôl a gymnázií, ako aj vyhovujúcich termínov kurzov. Prihláška sa stane záväznou až po telefonickom/mailovom alebo osobnom dohodnutí detailov kurzu s koordinátormi kurzov a následného mailového doručenia záväznej objednávky. Po prijatí platby Vám bude vystavená faktúra. Vybraný kurz môžete uhradiť prostredníctvom bankového prevodu.

Ak máte záujem o podrobnejšie informácie, neváhajte nás kontaktovať.

Ďakujeme a tešíme sa na Vás!

Vaše meno a priezvisko

(v prípade, že prihlasovaný žiak nedosiahol vek 18 rokov, uveďte meno rodiča/zákonného zástupcu)

Telefónne číslo

E-mailová adresa

Korešpondenčná adresa (ulica, mesto, PSČ)


Zvoľte si typ kurzu, o ktorý máte záujem (môžete si zvoliť aj viac kurzov):


SLOVENČINA

Zvoľte druh kurzu slovenčiny:

Ak ste si zvolili individuálny kurz slovenčiny, vyberte si z dvoch balíkov alebo uveďte vlastný počet hodín:

* skupinový aj miniskupinový kurz je automaticky v rozsahu 20 hodín.


MATEMATIKA


Zvoľte druh kurzu matematiky:

Ak ste si zvolili individuálny kurz matematiky, vyberte si z dvoch balíkov:

* skupinový aj miniskupinový kurz je automaticky v rozsahu 20 hodín.


ANGLIČTINA
Zvoľte druh kurzu angličtiny:

Ak ste si zvolili individuálny kurz matematiky, vyberte si z dvoch balíkov:

* skupinový aj miniskupinový kurz je automaticky v rozsahu 20 hodín.


Meno a priezvisko prihlasovaného žiaka/žiačky

Dátum narodenia prihlasovaného žiaka/žiačky:

Ak ste si zvolili kurz prípravy na prijímačky, uveďte gymnáziá alebo stredné školy, o ktoré má Vaše dieťa záujem:


Vyberte si termíny vybraného kurzu/kurzov

POZOR! Skupinové kurzy prebiehajú 2x týždenne. Termíny individuálnych kurzov sú prispôsobiteľné. Pri voľbe kurzu slovenčiny, matematiky aj angličtiny si zvoľte termíny pre každý kurz:


Termíny: SLOVENČINA

SKUPINOVÝ KURZ SLOVENČINY

INDIVIDUÁLNY KURZ SLOVENČINY (môžete si zvoliť viac termínov)

pondelok

utorok

streda

štvrtok

piatok


Termíny: MATEMATIKA

SKUPINOVÝ KURZ MATEMATIKY

INDIVIDUÁLNY KURZ MATEMATIKY (môžete si zvoliť viac termínov)

pondelok

utorok

streda

štvrtok

piatok


Termíny: ANGLIČTINA

SKUPINOVÝ KURZ ANGLIČTINY

INDIVIDUÁLNY KURZ ANGLIČTINY (môžete si zvoliť viac termínov)

pondelok

utorok

streda

štvrtok

piatok

Aké sú Vaše očakávania od kurzu a požiadavky na náš lektorský tím?


K našim žiakom/žiačkam pristupujeme individuálne, preto nás neváhajte informovať, ak má Vaše dieťa špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby: