Platby za všetky kurzy pre deti, mládež aj dospelých sú hradené prostredníctvom bankového prevodu na základe platobných údajov uvedených vo vystavenej objednávke, ktorú obdržíte mailom po osobnom, telefonickom alebo mailovom potvrdení detailov kurzu.
Splatnosť poplatku za vzdelávací kurz je najneskôr dva pracovné dni pred dohodnutým začiatkom kurzu.
Pri všetkých kurzoch je možnosť platby na 2 splátky (pred začiatkom kurzu a v jeho polovici). 
CENNÍK KURZOV PRE DETI A MLÁDEž

Pozrite si cenník rôznych typov a rozsahu kurzov pre deti a mládež. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

individuálny kurz (1 žIAK)

príprava na maturitu biológia

KRÁTKY KURZ
20 hodín / 400 €

Ide o základný balík, ktorý je vhodný najmä pri prípravách na Testovanie 9, prijímačky či maturitu. Po jeho vyčerpaní je možné kurz predĺžiť o ľubovoľný počet hodín podľa potrieb v cene 20€/hod. Jedna vyučovacia hodina trvá 60 minút.

príprava na maturitu biológia

DLHÝ KURZ
40 hodín / 760 €

Ide o rozšírený balík, ktorý je vhodný najmä pri plánovaní dlhodobého vzdelávania počas celého (školského) roka, prípadne pri kurzoch s väčšou intenzitou. Pri tomto balíku platí zvýhodnená cena 19€/hod. Jedna vyučovacia hodina trvá 60 minút.

príprava na maturitu biológia

KURZ NA MIERU
vlastný počet hodín

Táto možnosť je vhodná vtedy, ak sa chcete najskôr presvedčiť o kvalite kurzov a ich efektivite. Po vyčerpaní vami zvoleného počtu hodín máte možnosť kurz predĺžiť o ďalší ľubovoľný počet v cene 20€/hod. Minimálny počet je 5 hodín v cene 100€.

MINISKUPINOVÝ KURZ (2 žIACI)

konverzačný kurz Educat angličtina

KRÁTKY KURZ
20 hodín / 300 €

Ide o základný balík, ktorý je vhodný najmä pri prípravách na Testovanie 9, prijímačky, maturitu, ale aj bežné doučovanie do školy či konverzáciu v angličtine vo dvojici. Po jeho vyčerpaní je možné kurz predĺžiť podľa vzájomnej dohody oboch účastníkov kurzu v cene 15€/hod./os. Jedna vyučovacia hodina trvá 60 minút.

skupinový kurz (3 – 6 žIACI)

Doučovanie do školy angličtina

KRÁTKY KURZ
20 hodín / 160 €

Ide o základný balík, ktorý je vhodný najmä pri prípravách na Testovanie 9, prijímačky či maturitu. Po jeho vyčerpaní je možné kurz predĺžiť o ďalších 20 hodín podľa potrieb účastníkov skupiny v cene 8€/hod. Kurz je možné otvoriť až po prihlásení minimálneho počtu 3 žiakov. Jedna vyučovacia hodina trvá 60 minút.

CENNÍK KURZOV PRE DOSPELÝCH

Pozrite si cenník rôznych typov a rozsahu kurzov pre dospelých. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

príprava na prijímačky Educat Nitra

FORMÁLNA KOMUNIKÁCIA
VLASTNÝ POČET HODÍN

Výslednú cenu kurzu určuje počet zvolených vyučovacích hodín pri sadzbe 30€/vyuč. hod., pričom jedna vyučovacia hodina trvá 30 minút.

príprava na prijímačky Educat Nitra

GLOBÁLNE VZDELÁVANIE
2 hodiny / 120€

Workshop trvá 2 hodiny (120 min.) v cene 120€. Workshop si môže objednať škola, iná vzdelávacia či kultúrna inštitúcia aj súkromná osoba.

príprava na prijímačky Educat Nitra

INTEGROVANÉ PREDMETY
2 HODINY / 120€

Workshop trvá 2 hodiny (120 min.) v cene 120€. Workshop si môže objednať škola alebo iná vzdelávacia inštitúcia či súkromná osoba.

príprava na prijímačky Educat Nitra

ÚSPEŠNÝ PRACOVNÝ POHOVOR
10 hodín / 300€

Kurz pozostáva z 10 vyučovacích hodín, pričom jedna vyučovacia hodina trvá 30 minút. Možná platba na dve splátky.

Pre viac informácií o ochrane práv našich klientov si prečítajte Všeobecné obchodné podmienky alebo náš Reklamačný poriadok.