Platby za kurzy doučovania slovenčiny, matematiky, angličtiny a biológie sú hradené prostredníctvom bankového prevodu na základe platobných údajov uvedených v objednávke.

Splatnosť poplatku za vzdelávací kurz je najneskôr dva pracovné dni pred začatím kurzu.
Pri všetkých kurzoch je možnosť platby na 2 splátky (pred začiatkom a v polovici kurzu).

individuálny kurz

1 žiak = 1 lektor

Viac o základnom balíku

Počas 20 hodín intenzívneho doučovania (2 mesiace) sa lektori budú venovať najmä tým témam zo školských učebných osnov, ktoré základoškolákom a stredoškolákom robia najväčšie problémy. Obsah je však plne prispôsobený potrebám konkrétneho žiaka. Po absolvovaní kurzu je možnosť predĺženia
v ľubovoľnom počte hodín v cene 20€/hod.

Viac o zvýhodnenom balíku

Cieľom 40-hodinového kurzu (4 mesiace) je nielen detailná príprava do školy, na testovania či prijímačky, ale najmä vytvorenie vzťahu k učebnému predmetu. Je to dlhodobá práca s individuálnymi potrebami žiaka. Učíme tak, aby to deti bavilo. Kvalita doučovania je založená na systematických prípravách a využívaní atraktívnych a moderných učebných metód. 

Viac o kurze na mieru

Ak váhate s výberom rozsahu kurzu a chcete si najskôr overiť, či bude doučovanie u nás to pravé pre vaše dieťa, máte možnosť predplatiť si vlastný počet hodín. Pre vás skúška spokojnosti, pre nás záväzok kvality. Po uplynutí predplatených hodín si môžete kurz opäť predĺžiť o ľubovoľný počet hodín s tým istým, prípadne iným lektorom či lektorkou.

miniskupinový kurz

2 žiaci = 1 lektor

Viac informácií

Kurz je určený pre dvojicu kamarátov alebo spolužiakov, ktorí sa na doučovanie prihlásia spoločne. Po uplynutí 20 hodín je možné kurz predĺžiť o ľubovoľný počet hodín na základe vzájomnej dohody.

skupinový kurz

3 – 8 žiaci = 1 lektor

Viac informácií

Po skončení krátkeho skupinového kurzu možnosť predĺženia o ďalších 20 hodín v cene 160€/os. Kurz sa otvorí v prípade naplnenia minimálneho počtu prihlásených osôb (3 žiaci).