e d u l e t o

Ako u nás prebiehalo eduleto?

Letné prázdniny 2021 boli opäť iné vďaka projektu eduleto, ktorý podporilo mesto Nitra.
Počas niekoľkých týždňov si deti vyskúšali, aké je to učiť sa bez toho, že by vôbec o tom vedeli. Doučovanie slovenčiny a matematiky cez prázdniny naháňa u mnohých hrôzu. V tomto prípade však deti prichádzali aj odchádzali s úsmevmi, vlastnými výrobkami, dobrou náladou a najmä novými vedomosťami, schopnosťami a chuťou učiť sa niečo nové.

Eduleto bolo o globálnom vzdelávaní, teda prepojení slovenčiny a matematiky s reálnym životom a ostatnými predmetmi (najmä telesnou, výtvarnou výchovou, etikou, biológiou, geografiou či ekológiou a environmentalistikou). Naozaj sa to dá a je to zábava, veď posúďte sami.