Profesionálny jazykový prejav bez do očí bijúcich chýb stojí za úspešnou prezentáciou mnohých firiem. Jasne formulovať vízie, stratégie a ciele, delegovať úlohy, vedieť osloviť zákazníka, firemného partnera, šéfa či kolegu kultivovaným mailom alebo napísať sprievodný text k objednávke aj upomienke nie je vždy jednoduché, i keď komunikujeme v materinskom jazyku – v slovenčine.

Na tomto online individuálnom kurze vám priblížime najčastejšie chyby vo formálnej komunikácii, ktoré dokážu zmariť prvý dojem alebo spôsobia komplikácie v riešení problémov. Okrem toho kurz prispôsobíme výlučne vašim potrebám, budeme sa venovať textom, ktoré sú pre vás alebo váš biznis dôležité.

Kontaktujte nás, aby sme vytvorili kurz na mieru, alebo vyplňte nezáväznú prihlášku.

INFORMÁCIE O KURZE

príprava na prijímačky Educat Nitra

ČO MI KURZ DÁ?
vzdelávacie ciele

1. zvýšenie istoty vo formálnej komunikácii
2. vyvarovanie sa najčastejším chybám
3. zabezpečenie kvality písaných textov
4. zefektívnenie riešenia problémov
5. zanechanie profesionálneho prvého dojmu 

príprava na prijímačky Educat Nitra

KTO MA BUDE UČIŤ?
lektorka slovenčiny

Kurz vedie Mgr. Zuzana Kopecká, PhD., vyštudovaná učiteľka slovenčiny, ktorá má niekoľkoročné skúsenosti s firemnou komunikáciou, tvorbou textov a korektúrami vo viacerých vydavateľstvách.

príprava na prijímačky Educat Nitra

AKO BUDE KURZ PREBIEHAŤ?
online forma

Uvedomujeme si, že cestovanie za vzdelávaním je časovo náročné, preto kurz poskytujeme v online forme. Stretneme sa vo virtuálnej miestnosti, do ktorej môžete vstúpiť z pohodlia domova alebo z práce s cieľom vášho profesijného rozvoja.

príprava na prijímačky Educat Nitra

KEDY BUDE KURZ PREBIEHAŤ?
časová flexibilita

Kurz prispôsobíme vášmu voľnému času a preferenciám. Na základe vzájomnej dohody určíme dni a časy, kedy by bola pre vás realizácia najideálnejšia. Kurz môže prebiehať počas pracovných dní aj víkendov.

príprava na prijímačky Educat Nitra

KOĽKO HODÍN MÁ KURZ?
individuálny rozsah

Rozsah kurzu závisí od vašich cieľov. Ak máte záujem iba o gramatickú či štylistickú kontrolu hotových textov, môžete si predplatiť menší počet hodín. Pre systematickejšiu výučbu však odporúčame kompletný 10-hodinový kurz.

príprava na prijímačky Educat Nitra

AkÁ JE CENA KURZU?
aktuálny cenník

Výslednú cenu kurzu určuje počet zvolených hodín pri sadzbe 30€/hod., pričom jedna vyučovacia hodina trvá 30 minút. Po dohodnutí detailov kurzu vám príde objednávka spolu s informáciami k úhrade bankovým prevodom.

ABSOLVENTI KURZU FORMÁLNEJ KOMUNIKÁCIE