Občianske združenie Educat pre budúcnosť vzniklo s cieľom odbornej prípravy novej generácie učiteliek a učiteľov na pedagogickú prax v súlade s inovovaným ŠVP,
podpory súčasných pedagógov v prechode naň, ako aj pracovníkov s deťmi a mládežou v pedagogickej praxi prispôsobenej potrebám človeka v 21. storočí.

blog