Občianske združenie Educat pre budúcnosť vzniklo s cieľom odbornej prípravy novej generácie učiteliek a učiteľov na pedagogickú prax v súlade s inovovaným ŠVP,
podpory súčasných pedagógov v prechode naň, ako aj pracovníkov s deťmi a mládežou v pedagogickej praxi prispôsobenej potrebám človeka v 21. storočí.

Mgr. Zuzana Kopecká, PhD.

Prepojeniu formálneho školstva s neformálnym vzdelávaním sa venujem niekoľko rokov, a to nielen ako mentorka vo vzdelávacom centre Educat, ale aj ako knihovníčka na detskom oddelení v Krajskej knižnici Karola Kmeťka v Nitre. Denne realizujem niekoľko podujatí pre deti a mládež, stretávam sa s mnohými učiteľmi, ako aj s podporným tímom RCPU v Nitre, takže poznám komplikácie, ktoré znepríjemňujú učiteľskú prax.
V rámci vzdelávania dospelých (učiteľov, vysokoškolských študentov a pracovníkov s deťmi a mládežou) som od roku 2021 uskutočnila 10 workshopov zameraných na rozvoj mäkkých zručností vo výučbe slovenského jazyka a literatúry. Súčasťou mojej práce je taktiež mentorská pomoc a poradenstvo v prípravách na vyučovacie hodiny vo vzdelávacom centre Educat. 

Mgr. Patrícia Bencze

Mám niekoľkoročné skúsenosti ako učiteľka slovenského jazyka a literatúry. Počas môjho pôsobenia na strednej škole som bola vedúcou predmetovej komisie (humanitné vedy) aj triednou učiteľkou, čiže poznám všetky úskalia učiteľa, ktorý sa do vlastnej výučby snaží implementovať postupy moderného vzdelávania. Mám za sebou niekoľko projektov Erasmus+ (2019, 2020), pričom projektovej tvorbe na zlepšenie systému slovenského školstva sa popri lektorstve v Educat venujem aj v súčasnosti.

Na čom práve pracujeme?

Škola pre 21. storočie – integrované predmety v pedagogickej praxi je náš aktuálny projekt finančne podporený Nadáciou Tatra banky

Ciele projektu:
1. tvorba učebných plánov a materiálov k integrovanému predmetu v oblasti jazyk a komunikácia pre 3. cyklus základného vzdelávania,
2. implementovanie inovovaného ŠVP do pedagogickej praxe počas vysokoškolskej prípravy novej generácie učiteľov,
3. zapojenie novej generácie učiteľov do tvorby učebných plánov pre jednoduchší začiatok učiteľského povolania,
4. pomoc učiteľom v zmene ich súčasných učebných plánov podľa inovovaného ŠVP,
5. transformácia základného vzdelávania vytvorením obsahu integrovaných predmetov,
6. začlenenie digitálnych technológií do výchovy a vzdelávania na základných a vysokých školách,
7. online databáza učebných plánov a materiálov pre integrovaný predmet slovenský jazyk a literatúra v 3. cykle
8. prepájanie akademického vyučovania s praxou, neformálnym vzdelávaním a s potrebami súčasného žiaka a učiteľa formou workshopov.

Kam pôjdu vaše peniaze?

Zameriavame sa na podporu a profesijný rozvoj učiteľov a pracovníkov s deťmi a mládežou.
Váš darcovský finančný príspevok v ľubovoľnej výške nám pomôže v realizácii odborných workshopov a školení, vďaka ktorým učiteľov vedieme k prispôsobeniu vyučovania potrebám moderného sveta.

IBAN: SK78 8330 0000 0024 0266 5506
Predmet platby: DAR
Educat pre budúcnosť, o. z.
so sídlom: Považská 18/2, 949 11 Nitra
IČO: 55 284 795

blog