O NÁS

Za vznikom vzdelávacieho centra Educat stoja dve učiteľky, ktoré pochopili, že vyučovať inovatívne na slovenských školách a individuálne pristupovať ku každému si vyžaduje iné podmienky. Keďže počet žiakov v triede presahuje schopnosti jedného učiteľa, vytvorili sme alternatívny priestor, ktorý deti ani učitelia nebudú vnímať ako trest. Inšpirovali sme sa fínskym vzdelávacím systémom a princípmi globálneho vzdelávania. Každý žiak je pre nás individualita s určitým nadaním, treba ho iba objaviť a rozvíjať.

A s pozitívnou motiváciou prídu aj výborné študijné výsledky.

Pozrite si príbeh dvoch učiteliek a vysokoškolského lektorského tímu.

zAKLADATEĽKY

MGR. ZUZANA KOPECKÁ, PHD.
Koordinácia vzdelávacích kurzov

Viac o mne

Už počas štúdia učiteľstva slovenského jazyka, literatúry a občianskej výchovy na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave som pôsobila ako lektorka, preto ma teší, že sme vytvorili projekt, ktorý pomôže nielen deťom vo vzdelávaní, ale taktiež budúcim učiteľom/učiteľkám v získavaní praxe. Doktorát som obhájila v Ústave svetovej literatúry SAV v odbore literárna veda a programe filológia.

Lorem ipsum..

administrácia vzdelávacích kurzov Educat Nitra

MGR. PATRÍCIA SZVITEKOVÁ
Ekonomický úsek a personálna agenda

Viac o mne

Vždy som sa chcela venovať podnikaniu a zároveň som si chcela splniť sen o učiteľstve, preto som po absolvovaní obchodnej akadémie pokračovala v štúdiu na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v odbore učiteľstvo slovenského jazyka, literatúry a občianskej výchovy. Vďaka nášmu vzdelávaciemu centru si môžem splniť oba svoje sny. V súčasnosti pracujem ako učiteľka na strednej škole v Nitre.

Lorem ipsum..

administratíva

administrácia vzdelávacích kurzov Educat Nitra

MGR. PATRíCIA SZVITEKOVÁ
Administrácia vzdelávacích kurzov

Lorem ipsum..

LEKTORSKÝ TÍM

lektorka slovenčiny pre Ukrajincov Educat

DARIA DERKACH
lektorka slovenčiny

Viac o mne

Lektorstvu slovenčiny pre Ukrajincov sa venujem viac ako dva roky, čo mi prinieslo mnoho skúseností. Počas tohto obdobia som vytvorila veľa zaujímavých učebných materiálov a aktivít, aby mojich študentov slovenčina bavila. Doučovala som v niekoľkých školách a všetci moji študenti dosahovali výborné výsledky na jazykových skúškach aj v praxi. Mojím rodným jazykom je ukrajinčina a ruština, zo slovenčiny mám štátnu jazykovú skúšku na úrovni B2. 

LUCIA BIELIKOVÁ
lektorka slovenčiny

Viac o mne

Som študentkou učiteľstva slovenského jazyka a literatúry a náboženskej výchovy na UKF v Nitre. Toto povolanie som si vybrala preto, že ho považujem za veľmi potrebné a zmysluplné. Najviac ma k nemu inšpirovali pedagógovia, ktorí sa snažili odovzdať študentom nielen vedomosť, ale aj svoj úprimný ľudský záujem, o čo sa chcem rovnako usilovať. Túžim po tom, aby hodiny slovenčiny neboli pre mojich žiakov trápením, ale pútavým objavovaním krásy a hodnoty materinského jazyka. Preto sa teším na každý malý úspech a nadšenie, ktoré svojim žiakom pomôžem objaviť.

Petra Malíková, lektorka matematiky, Educat Nitra

Petra malíková
lektorka matematiky

Viac o mne

Odmalička bolo mojím vysnívaným povolaním učiteľstvo. Postupne som zistila, že ma veľmi bavia hádanky, logické úlohy, príklady z matematiky a počítanie zaujímavých úloh.
V súčasnosti študujem na UKF v Nitre učiteľstvo matematiky a telesnej výchovy. Popri štúdiu sa venujem aj práci animátorky v detských táboroch. Rada sa zameriavam na tvorivosť, učenie hrou, praktické využitie učiva a hlavne spojenie zábavy, záujmov detí a vzdelávania.

KRISTÍNA BULLOVÁ
lektorka slovenčiny

Viac o mne

Študujem učiteľstvo geografie a slovenského jazyka na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Vďaka vzoru môjho otca a ostatných pedagógov, ktorých som počas svojho štúdia zažila, som sa pre učiteľské povolanie rozhodla aj ja. Venovať sa deťom a ich vzdelávaniu považujem za jednu z najkrajších a najdôležitejších činností, preto verím, že si so žiakmi nájdeme spoločnú cestu, ako si hravo a efektívne osvojiť vedomosti zo slovenského jazyka.

ROMAN HUDEC
lektor matematiky

Viac o mne

Som študentom dátovej vedy na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave. Matematiku som začal doučovať už počas štúdia na strednej škole, doučoval som spolužiakov a pomáhal som im s prípravou na maturitu. Vysoká škola ma naučila, že najlepším spôsobom výučby ma-tematiky je ukázať žiakom, ako veci fungujú a ako sa dostať k riešeniu cez vlastné objavovanie a výpočty. Matematiku sa snažím vysvetľovať ľudskou rečou. Namiesto mechanického osvojovania ťažkých definícií a vzorcov vediem k rozvoju logického myslenia.

Zuzana Kolesárová, lektorka matematiky, Educat Nitra

Zuzana Kolesárová
lektorka matematiky

Viac o mne

Som študentkou učiteľstva matematiky a geografie na UKF v Nitre. Doučovanie beriem ako príležitosť dokázať žiakom, že matematika nemusí byť len strašiakom. Verím, že so správnym prístupom môže každý posúvať hranice svojich schopností a vedomostí a cítiť pocit hrdosti na to, čo dokázal. Mojím cieľom je ukázať žiakom spôsoby, ako sa matematiku naučiť bez zbytočného memorovania faktov, k čomu rada využívam názorné predmety, rôzne schémy, obrázky a, samozrejme, príklady využitia matematiky v reálnom živote.

SOŇA KUBALÍKOVÁ
lektorka slovenčiny

Viac o mne

Študujem učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a histórie na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Doučovaniu sa venujem od základnej školy a vekom ma náklonnosť k tejto činnosti neprešla. Mám skúsenosť aj ako animátorka v detských táboroch. Študovať učiteľstvo bola pre mňa jasná voľba, pretože si myslím, že učiteľov, ktorí berú svoju prácu ako životné poslanie, potrebujeme. Podporujem individuálny prístup ku každému žiakovi, odhalenie jeho študijných potrieb a nedostatkov a na tých efektívne popracovať.

DAVID TALIAN
lektor matematiky

Viac o mne

Som študent učiteľstva matematiky a hudobného umenia na UKF v Nitre. K učiteľstvu ma doviedla myšlienka odovzdávať informácie druhým a tým im pomôcť – či už na ceste ku vzdelaniu, alebo k normálnemu životu. Počas štúdia som zistil, že učiť sa matematiku „naspamäť“ nefunguje, preto treba prísť na spôsob, ktorý nám vyhovuje. Vždy ma popri strednej škole bavilo vysvetľovať spolužiakom nepochopené učivo a vysvetliť im ho rečou človeka, nie matematických poučiek. Mojím mottom je výrok J. F. Nasha: „Nemusíte byť matematik, aby ste mali cit pre čísla.“

Naďa Ballová, lektorka angličtiny, Educat Nitra

NAĎA BALLOVÁ
lektorka angličtiny

Viac o mne

Študujem preklad a tlmočenie na UKF. Angličtina ma bavila už od škôlky a nikdy som nevidela dôvod, prečo by mala byť ťažká alebo nudná. Práve preto by som chcela aj ostatným ukázať, že anglického jazyka sa netreba báť. So správnou motiváciou a prístupom si deti angličtinu obľúbia a nakoniec sa v nej budú cítiť ako ryba vo vode. Veľmi rada tvrdím, že najdôležitejšie je dorozumieť sa a aj s kostrbatou angličtinou sa dostanete všade.

DOMINIKA FRČKOVÁ
LEKTORKA SLOVENČINY

Viac o mne

Študujem učiteľstvo slovenského jazyka, literatúry a etickej výchovy na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Pre učiteľstvo som sa rozhodla vďaka mojej vášni k literatúre, ktorú vo mne podnietila pani učiteľka na základnej škole, ktorá je stále mojím vzorom milého a obetavého pedagóga. Mám rada prácu s deťmi a verím, že aj mojimi rukami prejdú deti, ktoré budú mať záujem o náš krásny materinský jazyk a zaujímavé príbehy ukryté v listoch kníh.  

lektorka matematiky UKF Nitra Educat

VERONIKA MILATOVÁ
lektorka matematiky

Viac o mne

Od základnej školy som bola tá, na ktorú sa spolužiaci mohli obrátiť, keď nerozumeli nejakému učivu. Vždy som im to ochotne vysvetlila a prispôsobila vysvetľovanie individuálnym potrebám. Tešilo ma, keď som videla, že tomu porozumeli a aj vďaka tomu som sa rozhodla ísť študovať učiteľstvo matematiky v kombinácii s informatikou na UKF v Nitre. Dodnes ma robí nesmierne šťastnou, keď môžem priblížiť logický svet matematiky aj tým, ktorí sa v nej zo začiatku trochu strácajú, a rada im ukážem cestu, ktorou sa vydať, aby pre nich nebola matematika strašiakom.

Monika Belisová, lektorka biológie a slovenčiny, Educat Nitra

MONIKA BELISOVÁ
lektorka biológie a slovenčiny

Viac o mne

Študujem učiteľstvo biológie, slovenského jazyka a literatúry na UKF v Nitre. Mám rada prírodu a čítanie kníh, preto nie je náhoda, že som si vybrala práve tieto dva síce odlišné, ale krásne predmety. Učiteľskú profesiu vnímam ako veľmi tvorivé povolanie, ktoré ponúka veľký priestor pre kreativitu a rozlet fantázie. Práca s deťmi ma veľmi baví, verím, že každému pomôžem hravo pochopiť zákonitosti prírody a objaviť krásu nášho jazyka a literatúry.