O NÁS

Za vznikom vzdelávacieho centra Educat stoja dve učiteľky, ktoré pochopili, že vyučovať inovatívne na slovenských školách a individuálne pristupovať ku každému si vyžaduje iné podmienky. Keďže počet žiakov v triede presahuje schopnosti jedného učiteľa, vytvorili sme alternatívny priestor, ktorý deti ani učitelia nebudú vnímať ako trest. Inšpirovali sme sa fínskym vzdelávacím systémom a princípmi globálneho vzdelávania. Každý žiak je pre nás individualita s určitým nadaním, treba ho iba objaviť a rozvíjať.

A s pozitívnou motiváciou prídu aj výborné študijné výsledky.

Pozrite si príbeh dvoch učiteliek a vysokoškolského lektorského tímu.

zAKLADATEĽKY

MGR. ZUZANA KOPECKÁ, PHD.
Koordinácia vzdelávacích kurzov

Viac o mne

Už počas štúdia učiteľstva slovenského jazyka, literatúry a občianskej výchovy na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave som pôsobila ako lektorka, preto ma teší, že sme vytvorili projekt, ktorý pomôže nielen deťom vo vzdelávaní, ale taktiež budúcim učiteľom/učiteľkám v získavaní praxe. Doktorát som obhájila v Ústave svetovej literatúry SAV v odbore literárna veda a programe filológia.

Lorem ipsum..

administrácia vzdelávacích kurzov Educat Nitra

MGR. PATRÍCIA BENCZE
Ekonomický úsek a personálna agenda

Viac o mne

Vždy som sa chcela venovať podnikaniu a zároveň som si chcela splniť sen o učiteľstve, preto som po absolvovaní obchodnej akadémie pokračovala v štúdiu na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v odbore učiteľstvo slovenského jazyka, literatúry a občianskej výchovy. Vďaka nášmu vzdelávaciemu centru si môžem splniť oba svoje sny. V súčasnosti pracujem ako učiteľka na strednej škole v Nitre.

Lorem ipsum..

LEKTORSKÝ TÍM

PATRIK ŠIMA
lektor dejepisu a geografie

Viac o mne

Študujem učiteľstvo geografie a dejepisu na UKF v Nitre. Ísť po ceste učiteľstva som sa rozhodol z dôvodu, že rád pracujem s mladými aj ambicióznymi ľuďmi. Mojou prioritou je v študentoch vzbudiť záujem o vzdelávanie a ukázať im, že dejepis nie sú len dátumy a mená a že geografia zase nie je len nudná veda o našej planéte, ale že sa za týmito predmetmi skrýva oveľa viac. Mojím cieľom je prebudiť v študentoch bádavosť a záujem. Dejepis a geografia sa totižto dajú vyučovať oveľa pestrejšie a zaujímavejšie ako len uspávajúcim výkladom.

Marek Horňák_lektor matematiky a fyziky UK Bratislava Educat Nitra

MAREK HORŇÁK
lektor matematiky a fyziky

Viac o mne

Študujem teoretickú fyziku na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave. Už počas strednej školy som neraz pomáhal spolužiakom s pochopením učiva z matematiky alebo fyziky. Na fyzike sa mi páči jej univerzálnosť: veľké množstvo vecí sa dá pochopiť pomocou prekvapivo malého počtu princípov. Matematiku zasa považujem za elegantný nástroj, ale aj umenie samo osebe. Chcel by som žiakom ukázať, že matematika nie je veda o dosádzaní do vzorcov, ktoré „spadli z neba“, preto namiesto učenia postupov na riešenie rôznych typov úloh sa snažím rozvíjať u žiakov logické myslenie a viesť ich k samostatnosti pri riešení problémov.

Nadia Krepušová lektorka slovenčiny UKF Nitra Educat

NADIA KREPUŠOVÁ
lektorka slovenčiny

Viac o mne

Študujem učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry v kombinácii s výchovou k občianstvu na UKF v Nitre. K tomuto štúdiu ma motivovala chuť učiť sa nové veci a predovšetkým predstava, že môžem raz svoje vedomosti a skúsenosti odovzdávať ďalej deťom, ktoré mám veľmi rada. Mojím cieľom na doučovaní je dokázať žiakom, že aj materinský jazyk sa dá učiť hravou formou a bez stresu.

Lucia Žabková_lektorka dejepisu a slovenčiny UKF Nitra Educat

LUCIA ŽABKOVÁ
lektorka dejepisu a slovenčiny

Viac o mne

Študujem žurnalistiku a históriu na UKF v Nitre. Som veľká milovníčka histórie, umenia a tvorivosti. Vážim si vzdelanie, no nie vždy som spokojná s tým, akým spôsobom prebieha na školách. Chcela by som žiakom ukázať, že dejepis vôbec nie je iba o rokoch či vojnách a dá sa učiť napríklad aj pozeraním dokumentov, filmov alebo seriálov. 🙂 Že gramatiku môžeme zlepšiť pomocou čítania, popri ktorom rozvíjame fantáziu a stávame sa tvorivejšími. K tomu však potrebujeme jednu dôležitú vec. Kritické myslenie. Preto by som chcela na mojich kurzoch, popri historických či gramatických faktoch, naučiť deti myslieť kriticky. Potom sú aj tie najťažšie historické a gramatické javy „brnkačka“!

ROMAN HUDEC
lektor matematiky

Viac o mne

Som študentom dátovej vedy na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave. Matematiku som začal doučovať už počas štúdia na strednej škole, doučoval som spolužiakov a pomáhal som im s prípravou na maturitu. Vysoká škola ma naučila, že najlepším spôsobom výučby ma-tematiky je ukázať žiakom, ako veci fungujú a ako sa dostať k riešeniu cez vlastné objavovanie a výpočty. Matematiku sa snažím vysvetľovať ľudskou rečou. Namiesto mechanického osvojovania ťažkých definícií a vzorcov vediem k rozvoju logického myslenia.

Milena Pervushina lektorka angličtiny UKF Nitra Educat

MILENA PERVUSHINA
lektorka angličtiny

Viac o mne

Volám sa Milena a rada privítam každého, kto má záujem učiť sa angličtinu. Učenie jazykov ma vždy inšpirovalo, pretože nám umožňuje posúvať naše hranice a spoznávať svet ako nič iné. Chcem pomôcť ľuďom začať hovoriť bez váhania a strachu z chýb. Mám certifikát IELTS na úrovni C1 (7,0) a lásku k učeniu. Teším sa na spoločné rozhovory v angličtine o niečom, čo vás skutočne baví!

Lucia Bieliková lektorka slovenčiny UKF Nitra Educat

LUCIA BIELIKOVÁ
lektorka slovenčiny

Viac o mne

Som študentkou učiteľstva slovenského jazyka a literatúry a náboženskej výchovy na UKF v Nitre. Toto povolanie som si vybrala preto, že ho považujem za veľmi potrebné a zmysluplné. Najviac ma k nemu inšpirovali pedagógovia, ktorí sa snažili odovzdať študentom nielen vedomosť, ale aj svoj úprimný ľudský záujem, o čo sa chcem rovnako usilovať. Túžim po tom, aby hodiny slovenčiny neboli pre mojich žiakov trápením, ale pútavým objavovaním krásy a hodnoty materinského jazyka. Preto sa teším na každý malý úspech a nadšenie, ktoré svojim žiakom pomôžem objaviť.

DAVID TALIAN
lektor matematiky

Viac o mne

Som študent učiteľstva matematiky a hudobného umenia na UKF v Nitre. K učiteľstvu ma doviedla myšlienka odovzdávať informácie druhým a tým im pomôcť – či už na ceste ku vzdelaniu, alebo k normálnemu životu. Počas štúdia som zistil, že učiť sa matematiku „naspamäť“ nefunguje, preto treba prísť na spôsob, ktorý nám vyhovuje. Vždy ma popri strednej škole bavilo vysvetľovať spolužiakom nepochopené učivo a vysvetliť im ho rečou človeka, nie matematických poučiek. Mojím mottom je výrok J. F. Nasha: „Nemusíte byť matematik, aby ste mali cit pre čísla.“

Naďa Ballová, lektorka angličtiny, Educat Nitra

NAĎA BALLOVÁ
lektorka angličtiny

Viac o mne

Študujem preklad a tlmočenie na UKF. Angličtina ma bavila už od škôlky a nikdy som nevidela dôvod, prečo by mala byť ťažká alebo nudná. Práve preto by som chcela aj ostatným ukázať, že anglického jazyka sa netreba báť. So správnou motiváciou a prístupom si deti angličtinu obľúbia a nakoniec sa v nej budú cítiť ako ryba vo vode. Veľmi rada tvrdím, že najdôležitejšie je dorozumieť sa a aj s kostrbatou angličtinou sa dostanete všade.

DOMINIKA FRČKOVÁ
LEKTORKA SLOVENČINY

Viac o mne

Študujem učiteľstvo slovenského jazyka, literatúry a etickej výchovy na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Pre učiteľstvo som sa rozhodla vďaka mojej vášni k literatúre, ktorú vo mne podnietila pani učiteľka na základnej škole, ktorá je stále mojím vzorom milého a obetavého pedagóga. Mám rada prácu s deťmi a verím, že aj mojimi rukami prejdú deti, ktoré budú mať záujem o náš krásny materinský jazyk a zaujímavé príbehy ukryté v listoch kníh.  

lektorka matematiky UKF Nitra Educat

VERONIKA MILATOVÁ
lektorka matematiky

Viac o mne

Od základnej školy som bola tá, na ktorú sa spolužiaci mohli obrátiť, keď nerozumeli nejakému učivu. Vždy som im to ochotne vysvetlila a prispôsobila vysvetľovanie individuálnym potrebám. Tešilo ma, keď som videla, že tomu porozumeli a aj vďaka tomu som sa rozhodla ísť študovať učiteľstvo matematiky v kombinácii s informatikou na UKF v Nitre. Dodnes ma robí nesmierne šťastnou, keď môžem priblížiť logický svet matematiky aj tým, ktorí sa v nej zo začiatku trochu strácajú, a rada im ukážem cestu, ktorou sa vydať, aby pre nich nebola matematika strašiakom.

Monika Belisová, lektorka biológie a slovenčiny, Educat Nitra

MONIKA BELISOVÁ
lektorka biológie a slovenčiny

Viac o mne

Študujem učiteľstvo biológie, slovenského jazyka a literatúry na UKF v Nitre. Mám rada prírodu a čítanie kníh, preto nie je náhoda, že som si vybrala práve tieto dva síce odlišné, ale krásne predmety. Učiteľskú profesiu vnímam ako veľmi tvorivé povolanie, ktoré ponúka veľký priestor pre kreativitu a rozlet fantázie. Práca s deťmi ma veľmi baví, verím, že každému pomôžem hravo pochopiť zákonitosti prírody a objaviť krásu nášho jazyka a literatúry.