O NÁS

Za vznikom vzdelávacieho centra Educat stoja dve učiteľky, ktoré pochopili, že vyučovať inovatívne na slovenských školách a individuálne pristupovať ku každému si vyžaduje iné podmienky. Keďže počet žiakov v triede presahuje schopnosti jedného učiteľa, vytvorili sme alternatívny priestor, ktorý deti ani učitelia nebudú vnímať ako trest. Inšpirovali sme sa fínskym vzdelávacím systémom a princípmi globálneho vzdelávania. Každý žiak je pre nás individualita s určitým nadaním, treba ho iba objaviť a rozvíjať.

A s pozitívnou motiváciou prídu aj výborné študijné výsledky.

Pozrite si príbeh dvoch učiteliek a vysokoškolského lektorského tímu.

ZAKLADATEĽKY a lektorky vzdelávania dospelých

MGR. ZUZANA KOPECKÁ, PHD.
Koordinácia vzdelávacích kurzov administratívna podpora

Už počas štúdia učiteľstva slovenského jazyka, literatúry a občianskej výchovy na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave som pôsobila ako lektorka, preto ma teší, že sme vytvorili projekt, ktorý pomôže nielen deťom vo vzdelávaní, ale taktiež budúcim učiteľom/učiteľkám v získavaní praxe. Doktorát som obhájila v Ústave svetovej literatúry SAV v odbore literárna veda a programe filológia.

Lorem ipsum..

administrácia vzdelávacích kurzov Educat Nitra

MGR. PATRÍCIA BENCZE
Ekonomický úsek a personálna agenda administratívna podpora

Vždy som sa chcela venovať podnikaniu a zároveň som si chcela splniť sen o učiteľstve, preto som po absolvovaní obchodnej akadémie pokračovala v štúdiu na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v odbore učiteľstvo slovenského jazyka, literatúry a občianskej výchovy. Vďaka nášmu vzdelávaciemu centru si môžem splniť oba svoje sny. V súčasnosti pracujem ako učiteľka na strednej škole v Nitre.

Lorem ipsum..

LEKTORSKÝ TÍM

Lucia Bieliková lektorka slovenčiny UKF Nitra Educat

LUCIA BIELIKOVÁ
lektorka slovenčiny

Som študentkou učiteľstva slovenského jazyka a literatúry a náboženskej výchovy na UKF v Nitre. Toto povolanie som si vybrala preto, že ho považujem za veľmi potrebné a zmysluplné. Najviac ma k nemu inšpirovali pedagógovia, ktorí sa snažili odovzdať študentom nielen vedomosť, ale aj svoj úprimný ľudský záujem, o čo sa chcem rovnako usilovať. Túžim po tom, aby hodiny slovenčiny neboli pre mojich žiakov trápením, ale pútavým objavovaním krásy a hodnoty materinského jazyka. Preto sa teším na každý malý úspech a nadšenie, ktoré svojim žiakom pomôžem objaviť.

Monika Belisová, lektorka biológie a slovenčiny, Educat Nitra

MONIKA BELISOVÁ
lektorka biológie a slovenčiny

Študujem učiteľstvo biológie, slovenského jazyka a literatúry na UKF v Nitre. Mám rada prírodu a čítanie kníh, preto nie je náhoda, že som si vybrala práve tieto dva síce odlišné, ale krásne predmety. Učiteľskú profesiu vnímam ako veľmi tvorivé povolanie, ktoré ponúka veľký priestor pre kreativitu a rozlet fantázie. Práca s deťmi ma veľmi baví, verím, že každému pomôžem hravo pochopiť zákonitosti prírody a objaviť krásu nášho jazyka a literatúry.

Naďa Ballová, lektorka angličtiny, Educat Nitra

NAĎA BALLOVÁ
lektorka angličtiny

Študujem preklad a tlmočenie na UKF. Angličtina ma bavila už od škôlky a nikdy som nevidela dôvod, prečo by mala byť ťažká alebo nudná. Práve preto by som chcela aj ostatným ukázať, že anglického jazyka sa netreba báť. So správnou motiváciou a prístupom si deti angličtinu obľúbia a nakoniec sa v nej budú cítiť ako ryba vo vode. Veľmi rada tvrdím, že najdôležitejšie je dorozumieť sa a aj s kostrbatou angličtinou sa dostanete všade.

Petra Malíková, lektorka matematiky, Educat Nitra

PETRA MALÍKOVÁ
lektorka matematiky

Odmalička bolo mojím vysnívaným povolaním učiteľstvo. Postupne som zistila, že ma veľmi bavia hádanky, logické úlohy, príklady z matematiky a počítanie zaujímavých úloh. Vyštudovala som učiteľstvo matematiky a telesnej výchovy na UKF v Nitre a v súčasnosti pôsobím ako učiteľka na strednej škole. Už počas štúdia som sa venovala práci animátorky v detských táboroch a doučovaniu v Educat. Práve tieto skúsenosti ma priviedli k tvorivosti, učeniu hrou, praktickému využitiu učiva a hlavne k spojeniu zábavy, záujmov detí a vzdelávania.

Silvia Novosadová_lektorka matematiky Nitra Educat

SILVIA NOVOSADOVÁ
lektorka matematiky

Som absolventkou učiteľstva matematiky a výtvarného umenia na UKF v Nitre, momentálne pôsobím ako učiteľka na strednej škole.  Doučovanie žiakov a pozorovanie ich pokrokov ma vždy bavilo. Matematika sa dá uchopiť kreatívne, zaujímavo a hlavne tak, aby mu žiak tomuto predmetu porozumel. Aj preto sa mi páči myšlienka interaktívneho učenia, a to aj v rámci online kurzov v Educat. Učivu je totiž možné porozumieť bez nudného zapamätávania si faktov a postupov. Rada preto využívam vizualizovanie učiva graficky alebo pomocou modelov a hlavne prepojenie s praxou a svetom, kde sa nám znalosti z matematiky vždy zídu.

DOMINIKA FRČKOVÁ
LEKTORKA SLOVENČINY

Študujem učiteľstvo slovenského jazyka, literatúry a etickej výchovy na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Pre učiteľstvo som sa rozhodla vďaka mojej vášni k literatúre, ktorú vo mne podnietila pani učiteľka na základnej škole, ktorá je stále mojím vzorom milého a obetavého pedagóga. Mám rada prácu s deťmi a verím, že aj mojimi rukami prejdú deti, ktoré budú mať záujem o náš krásny materinský jazyk a zaujímavé príbehy ukryté v listoch kníh.  

Barbora Medová_lektorka biológie a slovenčiny UKF NItra Educat

BARBORA MEDOVÁ
lektorka biológie a slovenčiny

Učiteľstvo mi je blízke odmalička. Už ako malé dievčatko som vo svojej izbe vyučovala imaginárnych žiakov, v škôlke som bola pravou rukou pani učiteliek. Odjakživa mi každý hovoril, že raz budem aj ja tou naozajstnou pani učiteľkou. A tak dnes študujem učiteľstvo biológie, slovenského jazyka a literatúry na UKF v Nitre. Byť učiteľkou je pre mňa poslaním. Teší ma, keď môžem zaujímavým, tvorivým a zábavným spôsobom ukázať druhým čaro prírody i krásu našej ľubozvučnej slovenčiny. Mojím cieľom je odovzdať žiakom čo najviac vedomostí a skúseností a dokázať im, že škola je vlastne úplne super!

ROMAN HUDEC
lektor matematiky

Som študentom dátovej vedy na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave. Matematiku som začal doučovať už počas štúdia na strednej škole, doučoval som spolužiakov a pomáhal som im s prípravou na maturitu. Vysoká škola ma naučila, že najlepším spôsobom výučby ma-tematiky je ukázať žiakom, ako veci fungujú a ako sa dostať k riešeniu cez vlastné objavovanie a výpočty. Matematiku sa snažím vysvetľovať ľudskou rečou. Namiesto mechanického osvojovania ťažkých definícií a vzorcov vediem k rozvoju logického myslenia.

Lenka Jurašiková_lektorka matematiky Educat Nitra UKF

LENKA JURAŠIKOVÁ
lektorka matematiky

Som študentkou učiteľstva matematiky a odborných ekonomických predmetov na UKF v Nitre. K učiteľstvu som mala blízko už odmalička. V škôlke a na prvom stupni ZŠ som sa vždy rada hrávala na pani učiteľku a „opravovala“ písomky imaginárnym žiakom. Neskôr sa moji spolužiaci obracali práve na mňa, ak potrebovali vysvetliť nejaké učivo, hlavne z matematiky, ktorému nerozumeli. Vždy ma potom najviac potešilo, keď dostali z testu dobrú známku, a asi práve to ma najviac motivovalo stať sa učiteľkou a lektorkou matematiky.

Ema Kóšová, lektorka matematiky, študentka učiteľstva matematiky a ekológie na UKF v Nitre, Educat

EMA KÓŠOVÁ
lektorka matematiky

Som študentkou učiteľstva matematiky a ekológie na UKF v Nitre. Vždy som považovala matematiku za veľmi zaujímavý predmet, na ktorom som sa nikdy nenudila. Myslím si, že je to tým, že rovnako ako na populárnejších predmetoch ako telesná či výtvarná, aj na matematike sa vyžaduje aktívna účasť. Ako musíme na telesnej zopakovať daný pohyb, aby sme si ho osvojili, tak na matematike samostatne riešime príklady na úplné pochopenie postupu. Matematika je vlastne taká telesná pre mozog. Už na základnej škole som si predstavovala, ako bude veľká tabuľa popísaná matematickými výpočtami na vysokej škole. Vtedy som si ani nemohla vedieť predstaviť, aká je matematika neskutočne zaujímavá a potrebná.

Nadia Krepušová lektorka slovenčiny UKF Nitra Educat

NADIA KREPUŠOVÁ
lektorka slovenčiny

Študujem učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry v kombinácii s výchovou k občianstvu na UKF v Nitre. K tomuto štúdiu ma motivovala chuť učiť sa nové veci a predovšetkým predstava, že môžem raz svoje vedomosti a skúsenosti odovzdávať ďalej deťom, ktoré mám veľmi rada. Mojím cieľom na doučovaní je dokázať žiakom, že aj materinský jazyk sa dá učiť hravou formou a bez stresu.

Aneta Minichová_lektorka biológie a geografie UKF Nitra Educat

ANETA MINICHOVÁ
lektorka biológie a geografie

Učenie pre mňa nie je len práca, ale aj koníček. Je úžasné vidieť ten moment, keď sa študentovi rozsvieti v očiach, keď konečne pochopí tú doteraz zamotanú tému v biológii alebo geografii. Vtedy viem, že som dosiahla svoj cieľ. Verím, že každý má v sebe potenciál uspieť, niekedy ho stačí len prebudiť. Som tu na to, aby som pomohla objaviť ten potenciál a dosiahnuť ciele v biológii a geografii. Som presvedčená, že aj z tých najväčších nepriateľov biológie a geografie sa s trochou trpezlivosti a zábavy stanú nadšení študenti.

DAVID TALIAN
lektor matematiky

Som študent učiteľstva matematiky a hudobného umenia na UKF v Nitre. K učiteľstvu ma doviedla myšlienka odovzdávať informácie druhým a tým im pomôcť – či už na ceste ku vzdelaniu, alebo k normálnemu životu. Počas štúdia som zistil, že učiť sa matematiku „naspamäť“ nefunguje, preto treba prísť na spôsob, ktorý nám vyhovuje. Vždy ma popri strednej škole bavilo vysvetľovať spolužiakom nepochopené učivo a vysvetliť im ho rečou človeka, nie matematických poučiek. Mojím mottom je výrok J. F. Nasha: „Nemusíte byť matematik, aby ste mali cit pre čísla.“

Laura Nagyová_lektorka matematiky UKF Nitra Educat

LAURA NAGYOVÁ
lektorka matematiky a biológie

Som študentkou učiteľstva matematiky a biológie na UKF v Nitre. Dvoch predmetov, cez ktorých zákutia objavujem tie najkrajšie časti prírody. Učiteľstvo vnímam skôr ako poslanie než povolanie. A podobne ako aj moji kolegovia chcem ukázať študentom tie najkrajšie zákutia týchto predmetov, a to jazykom a spôsobom, ktorým porozumejú. Matematika, to nie sú len poučky a biológia nie je iba latinčina. Oba predmety v sebe skrývajú oveľa viac.

PATRIK ŠIMA
lektor dejepisu a geografie

Študujem učiteľstvo geografie a dejepisu na UKF v Nitre. Ísť po ceste učiteľstva som sa rozhodol z dôvodu, že rád pracujem s mladými aj ambicióznymi ľuďmi. Mojou prioritou je v študentoch vzbudiť záujem o vzdelávanie a ukázať im, že dejepis nie sú len dátumy a mená a že geografia zase nie je len nudná veda o našej planéte, ale že sa za týmito predmetmi skrýva oveľa viac. Mojím cieľom je prebudiť v študentoch bádavosť a záujem. Dejepis a geografia sa totižto dajú vyučovať oveľa pestrejšie a zaujímavejšie ako len uspávajúcim výkladom.

Lucia Žabková_lektorka dejepisu a slovenčiny UKF Nitra Educat

LUCIA ŽABKOVÁ
lektorka slovenčiny a dejepisu

Študujem žurnalistiku a históriu na UKF v Nitre. Som veľká milovníčka histórie, umenia a tvorivosti. Vážim si vzdelanie, no nie vždy som spokojná s tým, akým spôsobom prebieha na školách. Chcela by som žiakom ukázať, že dejepis vôbec nie je iba o rokoch či vojnách a dá sa učiť napríklad aj pozeraním dokumentov, filmov alebo seriálov. 🙂 Že gramatiku môžeme zlepšiť pomocou čítania, popri ktorom rozvíjame fantáziu a stávame sa tvorivejšími. K tomu však potrebujeme jednu dôležitú vec. Kritické myslenie. Preto by som chcela na mojich kurzoch, popri historických či gramatických faktoch, naučiť deti myslieť kriticky. Potom sú aj tie najťažšie historické a gramatické javy „brnkačka“!

Milena Pervushina lektorka angličtiny UKF Nitra Educat

MILENA PERVUSHINA
lektorka angličtiny

Volám sa Milena a rada privítam každého, kto má záujem učiť sa angličtinu. Učenie jazykov ma vždy inšpirovalo, pretože nám umožňuje posúvať naše hranice a spoznávať svet ako nič iné. Chcem pomôcť ľuďom začať hovoriť bez váhania a strachu z chýb. Mám certifikát IELTS na úrovni C1 (7,0) a lásku k učeniu. Teším sa na spoločné rozhovory v angličtine o niečom, čo vás skutočne baví!

lektorka matematiky UKF Nitra Educat

VERONIKA MILATOVÁ
lektorka matematiky

Od základnej školy som bola tá, na ktorú sa spolužiaci mohli obrátiť, keď nerozumeli nejakému učivu. Vždy som im to ochotne vysvetlila a prispôsobila vysvetľovanie individuálnym potrebám. Tešilo ma, keď som videla, že tomu porozumeli a aj vďaka tomu som sa rozhodla ísť študovať učiteľstvo matematiky v kombinácii s informatikou na UKF v Nitre. Dodnes ma robí nesmierne šťastnou, keď môžem priblížiť logický svet matematiky aj tým, ktorí sa v nej zo začiatku trochu strácajú, a rada im ukážem cestu, ktorou sa vydať, aby pre nich nebola matematika strašiakom.

Marek Horňák_lektor matematiky a fyziky UK Bratislava Educat Nitra

MAREK HORŇÁK
lektor matematiky a fyziky

Študujem teoretickú fyziku na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave. Už počas strednej školy som neraz pomáhal spolužiakom s pochopením učiva z matematiky alebo fyziky. Na fyzike sa mi páči jej univerzálnosť: veľké množstvo vecí sa dá pochopiť pomocou prekvapivo malého počtu princípov. Matematiku zasa považujem za elegantný nástroj, ale aj umenie samo osebe. Chcel by som žiakom ukázať, že matematika nie je veda o dosádzaní do vzorcov, ktoré „spadli z neba“, preto namiesto učenia postupov na riešenie rôznych typov úloh sa snažím rozvíjať u žiakov logické myslenie a viesť ich k samostatnosti pri riešení problémov.