Najčastejším dôvodom, prečo klienti vyhľadávajú doučovanie angličtiny, nebýva dobrá známka na vysvedčení, ale snaha o prelomenie strachu z komunikácie v cudzom jazyku. Náš mladý lektorský tím angličtinárov sa postará o prelomenie jazykovej bariéry, obohatenie slovnej zásoby či o zorientovanie sa v anglickej gramatike, a to prostredníctvom konverzácie a systematického vzdelávania. Na tomto kurze si nebudete opisovať poučky, aby ste sa ich neskôr mohli učiť naspamäť. Lektori vás budú viesť k porozumeniu a prirodzenému uplatňovaniu gramatických pravidiel na základe zlepšenia čítania a počúvania s porozumením (reading, listening). Súčasťou vyučovania sú preto rôzne zvukové a multimediálne pomôcky.
Pred začiatkom kurzu nám poviete vaše očakávania aj ciele a práve nim prispôsobíme charakter kurzu a spôsob výučby. Vďaka individuálnemu prístupu dokážeme vytvoriť kurz na mieru každému základoškolákovi či stredoškolákovi.
V rámci vzdelávania dospelých nájdete aj ponuku konverzačného kurzu angličtiny pre dospelých.

 

Kontaktujte nás a vytvoríme vám kurz podľa vašich predstáv alebo nám pošlite nezáväznú prihlášku.

individuálny kurz miniskupina skupinový kurz angličtiny Educat Nitra

INDIVIDUÁLNY KURZ
1 žiak

Kurz je vhodný napríklad pre tých, ktorí majú veľa mimoškolských aktivít, preto je náročnejšie nájsť voľný čas na ďalšie vzdelávanie. Po vstupnom rozhovore prispôsobíme kurz výlučne potrebám žiaka. Lektori odhaľujú jeho silné aj slabšie miesta v preberanom učive a spôsob výučby volia podľa toho, aký štýl žiakovi najviac vyhovuje. Cieľom kurzu je vzbudiť záujem o anglický jazyk aj kultúru, zvýšiť sebavedomie v konverzácii, zlepšiť učebné výsledky, pripraviť na sloh, odpoveď, písomku, prijímačky či maturitu. Pri tomto kurze je možné zvoliť si ľubovoľný počet hodín aj intenzitu kurzu.

 

CENA: 20€/hod.

individuálny kurz miniskupina skupinový kurz angličtiny Educat Nitra

MINISKUPINOVÝ KURZ
2 žiaci

Práca vo dvojici preukázateľne zvyšuje motiváciu k rýchlejšiemu dosahovaniu výsledkov, a to najmä v rozvoji komunikačných zručností. Miniskupina je preto určená pre dvoch žiakov rovnakého ročníka s približne rovnakou úrovňou angličtiny. Cieľom kurzu je vyplnenie všetkých medzier v anglickej gramatike a jej uplatnenie v praxi, rozvoj čítania a počúvania s porozumením za využitia individuálnej práce aj práce vo dvojici s ohľadom na individuálne tempo každého žiaka. Rozsah miniskupinového kurzu je 20 hodín, pričom čas a intenzitu kurzu možno prispôsobiť potrebám oboch žiakov.

 

CENA na osobu: 15€/hod.

individuálny kurz miniskupina skupinový kurz angličtiny Educat Nitra

SKUPINOVÝ KURZ
3 – 6 žiaci

Hlavnou výhodou skupinového vyučovania je rozvoj komunikačných schopností a tímovej práce, čo sú predpoklady pre budúce uplatnenie sa nielen doma, ale aj v zahraničí. Cieľom kurzu sú kvalitné výsledky u všetkých bez vzájomného porovnávania. Nemusíte mať obavy, že by utiahnutejší žiak nebol zapojený do výučby. Rozsah skupinového kurzu je 20 hodín a prebieha 2x týždenne vo vopred stanovených dňoch a časoch podľa záujmu prihlásených žiakov. Skupinové kurzy angličtiny sú zamerané buď na konverzáciu podľa úrovne angličtiny, alebo na prípravu na prijímačky či maturitu.

 

CENA na osobu: 8€/hod.

Pozrite si ponuku našich kurzov

príprava na maturitu biológia

PRÍPRAVA NA MATURITU
stredoškoláci

viac o kurze
Doučovanie do školy angličtina

PRÍPRAVA NA PRIJÍMAČKY
základoškoláci

viac o kurze
príprava na prijímačky Educat Nitra

DOUČOVANIE DO ŠKOLY
všetky ročníky

viac o kurze
konverzačný kurz Educat angličtina

KONVERZAčNÝ KURZ
všetky ročníky

viac o kurze