Najčastejším dôvodom, prečo klienti vyhľadávajú doučovanie angličtiny, nebýva dobrá známka na vysvedčení, ale snaha o prelomenie strachu z komunikácie v cudzom jazyku. Náš šikovný lektorský tím sa postará o prelomenie jazykovej bariéry, a to v kombinácii so systematickým vzdelávaním žiakov/žiačok základných škôl, stredných škôl a gymnázií.
Vďaka individuálnemu prístupu dokážeme kurzy prispôsobiť výlučne vašim potrebám.

Kontaktujte nás a vytvoríme vám kurz na mieru alebo nám pošlite nezáväznú prihlášku.

INDIVIDUÁLNY KURZ

1 žiak

Viac informácií

Kurz je maximálne prispôsobený individuálnym potrebám žiaka. Lektori odhaľujú jeho silné aj slabšie miesta v preberanom učive. Spôsob výučby volia podľa záujmov a preferencií žiaka. Cieľom kurzu je vzbudiť v žiakovi záujem o predmet, zlepšiť učebné výsledky a pripraviť ho na rôzne výzvy či komunikáciu v cudzom jazyku vo svete práce.

CENA: 20€/hod.

MINISKUPINOVÝ KURZ

2 žiaci

Viac informácií

Miniskupina je určená pre dvoch kamarátov či spolužiakov, ktorým práca vo dvojici ide ľahšie. Lektori zohľadňujú potreby oboch žiakov s cieľom zlepšenia ich výsledkov a komunikačných schopností. Snažia sa vyplniť všetky medzery v učebných témach za využitia hry, súťaží, individuálnej práce aj práce vo dvojiciach.


CENA na osobu: 15€/hod.

SKUPINOVÝ KURZ

3 – 6 žiaci

Viac informácií

Hlavnou výhodou skupinového vyučovania je rozvoj tzv. soft skills, komunikačných schopností, tímovej spolupráce, ako aj prelomenie strachu z konverzácie v cudzom jazyku, čo sú predpoklady pre uplatnenie sa na trhu práce. Skupinovými aktivitami lektori stierajú rozdiely v úrovni vedomostí a schopností žiakov. Cieľom sú kvalitné výsledky u všetkých.

CENA na osobu: 8€/hod.

Pozrite si ponuku našich kurzov