Kurzy biológie v Educat nie sú o poučkách a nudnom memorovaní. Namiesto toho sa deti dokážu interaktívnym spôsobom naučiť, ako funguje svet živých organizmov, príroda okolo nás. Kurzy biológie sú určené pre žiačky/žiakov základných a stredných škôl, ktorí si chcú prehĺbiť svoje vedomosti z biológie tak, aby ich vedeli využiť v praxi, či už kvôli zlepšeniu známky v škole, alebo s cieľom úspešného zvládnutia prijímačok na odborné stredné školy.
Vďaka individuálnemu prístupu dokážeme kurz prispôsobiť výlučne vašim potrebám.

Kontaktujte nás a vytvoríme vám kurz na mieru alebo nám pošlite nezáväznú prihlášku.

INDIVIDUÁLNY KURZ

1 žiak

Viac informácií

Kurz je maximálne prispôsobený individuálnym potrebám žiaka. Lektori odhaľujú jeho silné aj slabšie miesta v preberanom učive. Spôsob výučby volia podľa záujmov a preferencií žiaka. Cieľom kurzu je vzbudiť v žiakovi záujem o predmet, zlepšiť učebné výsledky a pripraviť ho nielen do školy, ale aj do sveta práce.

CENA: 20€/hod.

MINISKUPINOVÝ KURZ

2 žiaci

Viac informácií

Miniskupina je určená pre dvoch kamarátov či spolužiakov, ktorým práca vo dvojici ide ľahšie. Lektori zohľadňujú potreby oboch žiakov s cieľom zlepšenia ich študijných výsledkov a mäkkých zručností. Snažia sa vyplniť všetky medzery v učebných témach za využitia interaktívnych učebných metód a práce vo dvojiciach.


CENA na osobu: 15€/hod.

Pozrite si ponuku našich kurzov