Kurzy biológie v Educat nie sú o poučkách a nudnom memorovaní. Namiesto toho sa žiaci dokážu interaktívnym spôsobom naučiť, ako funguje svet živých organizmov, príroda okolo nás. Kurzy biológie sú určené pre žiačky/žiakov základných a stredných škôl, ktorí si chcú prehĺbiť svoje vedomosti z biológie tak, aby ich vedeli využiť v praxi, či už kvôli zlepšeniu známky v škole, alebo s cieľom úspešného zvládnutia prijímačok na odborné stredné školy aj maturity.
Ak sa hlásite na konkrétnu strednú školu, kde vás čakajú prijímačky z biológie, neváhajte nám o tom povedať. Vďaka individuálnemu prístupu dokážeme kurz prispôsobiť výlučne vašim potrebám a požiadavkám školy, o ktorú máte záujem.


Kontaktujte nás a vytvoríme vám kurz na mieru alebo nám pošlite
 nezáväznú prihlášku.

INDIVIDUÁLNY KURZ
1 žiak

Kurz je vhodný napríklad pre tých, ktorí majú veľa mimoškolských aktivít, preto je náročnejšie nájsť voľný čas na ďalšie vzdelávanie, alebo sú najefektívnejší, ak sa učia sami bez spolužiakov. Po vstupnom rozhovore prispôsobíme kurz výlučne potrebám žiaka. Lektori odhaľujú jeho silné aj slabšie miesta v preberanom učive a spôsob výučby volia podľa toho, aký štýl žiakovi najviac vyhovuje. Cieľom kurzu je vzbudiť záujem o biológiu, zlepšiť učebné výsledky a pripraviť na odpoveď, písomku či prijímačky a maturitu. Pri tomto kurze je možné zvoliť si ľubovoľný počet hodín aj intenzitu kurzu.

 

CENA: 20€/hod.

MINISKUPINOVÝ KURZ
2 žiaci

Práca vo dvojici preukázateľne zvyšuje motiváciu k rýchlejšiemu dosahovaniu výsledkov. Miniskupina je preto určená pre dvoch žiakov rovnakého ročníka, pričom lektor zohľadňuje potreby oboch žiakov. Cieľom kurzu je vyplnenie všetkých medzier v preberanom učive, a to nie cez memorovanie, ale zapojenie žiakov do pozície tvorcov vzdelávania. Aktívne zažitie tém z biológie a ich vizualizovanie na príkladoch je súčasťou individuálnej práce aj práce vo dvojiciach. Rozsah miniskupinového kurzu je 20 hodín, pričom čas a intenzitu kurzu možno prispôsobiť potrebám oboch žiakov.

 

CENA na osobu: 15€/hod.

SKUPINOVÝ KURZ
3 – 6 žiaci

Hlavnou výhodou skupinovej výučby je zapojenie žiakov do tímovej spolupráce pri riešení úloh a vzájomná motivácia. Cieľom kurzu sú totiž kvalitné výsledky u všetkých bez vzájomného porovnávania. Lektor prispôsobuje úlohy vyhovujúcim učebným štýlom a individuálnemu tempu každého žiaka, takže ani utiahnutejší žiak sa na kurze nudiť nebude. Rozsah skupinového kurzu je 20 hodín a prebieha 2x týždenne vo vopred stanovených dňoch a časoch podľa záujmu prihlásených žiakov. Skupinové kurzy biológie sú zamerané na prípravu na maturitu a prijímačky na strednú školu.

 

CENA na osobu: 8€/hod.

vyberte si z ponuky kurzov biológie

príprava na maturitu biológia

PRÍPRAVA NA MATURITU
stredoškoláci

viac o kurze
Doučovanie do školy angličtina

PRÍPRAVA NA PRIJÍMAČKY
základoškoláci

viac o kurze
príprava na prijímačky Educat Nitra

DOUČOVANIE DO ŠKOLY
všetky ročníky

viac o kurze