DOUČOVANIE DO ŠKOLY

SLOVENČINA

Toto nie je obyčajné doučovanie. Tento kurz je určený pre žiakov/žiačky všetkých ročníkov základných, stredných škôl a gymnázií, ktorí si chcú uľahčiť a spríjemniť prípravu na bežné vyučovanie do školy. Náš lektorský tím sa vďaka individuálnemu prístupu a prepojeniu teórie s praxou postará o to, aby žiaci boli pripravení na každodenné vyučovanie, písomku, sloh či diktát. Žiaci tak majú možnosť nielen zlepšiť svoje známky, kurz ich má viesť k rozvíjaniu schopnosti prepájať informácie, kriticky nad nimi uvažovať, vytvoriť si vzťah k predmetu a zlepšovať komunikačné schopnosti v spolupráci s inými ľuďmi.

Výrazné zlepšenie študijných výsledkov je už iba čerešnička na torte.

pre tento typ kurzu odporúčame

INDIVIDUÁLNY KURZ

1 žiak

Viac infornácií

Kurz je maximálne prispôsobený individuálnym potrebám žiaka. Lektori odhaľujú jeho silné aj slabšie miesta v preberanom učive. Spôsob výučby volia podľa záujmov a preferencií žiaka. Cieľom kurzu je vzbudiť v žiakovi záujem o predmet, zlepšiť učebné výsledky a pripraviť ho na školské úlohy, písomky, odpoveď či sloh.


CENA: 20€/hod.

MINISKUPINOVÝ KURZ

2 žiaci

Viac informácií

Miniskupina je určená pre dvoch kamarátov či spolužiakov z toho istého ročníka, ktorým práca vo dvojici ide ľahšie. Lektori zohľadňujú potreby oboch žiakov s cieľom zlepšenia ich výsledkov. Snažia sa vyplniť všetky medzery v učebných témach za využitia hry, súťaží, individuálnej práce aj práce vo dvojiciach.


CENA na osobu: 15€/hod.

Prihláška