Kurzy dejepisu v Educat nie sú o poučkách a nudnom memorovaní rokov, mien a udalostí zo slovenskej či svetovej histórie. Namiesto toho žiaci nahliadnu na svet okolo nás v jeho historických súvislostiach interaktívnym spôsobom. Na kurzoch dejepisu precestujeme v čase od starovekého Grécka či Ríma až do prítomnosti, pričom cieľom kurzov je poukázať na význam a vplyv historických udalostí na charakter dnešného globalizovaného sveta.
Kurzy dejepisu sú určené pre žiačky/žiakov
základných a stredných škôl, ktorí si chcú prehĺbiť svoje vedomosti a zručnosti tak, aby ich vedeli využiť v bežnom živote, či už kvôli zlepšeniu známky v škole, alebo s cieľom úspešného zvládnutia maturity alebo ďalšieho štúdia na vysokej škole. Znalosti z histórie sú totiž súčasťou prijímačok na právnické fakulty.
Vďaka individuálnemu prístupu dokážeme kurz prispôsobiť výlučne vašim potrebám a požiadavkám školy, ktorú navštevujete alebo o ňu máte záujem.


Kontaktujte nás a vytvoríme vám kurz na mieru alebo nám pošlite
 nezáväznú prihlášku.

formálna komunikácia online kurz slovenčiny Educat

INDIVIDUÁLNY KURZ
1 žiak

Kurz je vhodný napríklad pre tých, ktorí majú veľa mimoškolských aktivít, preto je náročnejšie nájsť voľný čas na ďalšie vzdelávanie, alebo sú najefektívnejší, ak sa učia sami bez spolužiakov. Po vstupnom rozhovore prispôsobíme kurz výlučne potrebám žiaka. Lektori odhaľujú jeho silné aj slabšie miesta v preberanom učive a spôsob výučby volia podľa toho, aký štýl žiakovi najviac vyhovuje. Cieľom kurzu je vzbudiť záujem o históriu, zlepšiť učebné výsledky a pripraviť na odpoveď, písomku, maturitu či prijímačky na vysokú školu. Pri tomto kurze je možné zvoliť si ľubovoľný počet hodín aj intenzitu kurzu.

CENA: 20€/hod.

formálna komunikácia online kurz slovenčiny Educat

MINISKUPINOVÝ KURZ
2 žiaci

Práca vo dvojici preukázateľne zvyšuje motiváciu k rýchlejšiemu dosahovaniu výsledkov. Miniskupina je preto určená pre dvoch žiakov rovnakého ročníka, pričom lektor zohľadňuje potreby oboch žiakov. Cieľom kurzu je vyplnenie všetkých medzier v preberanom učive, a to nie cez memorovanie poučiek, ale cez zapojenie žiakov do pozície tvorcov vzdelávania. Využívanie rôznych multimediálnych vzdelávacích materiálov je súčasťou individuálnej práce aj práce vo dvojiciach. Rozsah miniskupinového kurzu je 20 hodín, pričom čas a intenzitu kurzu možno prispôsobiť potrebám oboch žiakov.

CENA na osobu: 15€/hod.

vyberte si z ponuky kurzov dejepisu

Doučovanie do školy angličtina

PRÍPRAVA NA MATURITU
stredoškoláci

viac o kurze
príprava na prijímačky Educat Nitra

DOUČOVANIE DO ŠKOLY
všetky ročníky

viac o kurze