DOUČOVANIE DO ŠKOLY

MATEMATIKA

Tento kurz je určený pre žiakov/žiačky všetkých ročníkov základných, stredných škôl a gymnázií, ktorí si chcú uľahčiť a spríjemniť prípravu na bežné vyučovanie do školy. Na doučovaní vedieme k logickému prepájaniu vedomostí a k ich praktickému využitiu v živote. Namiesto „bifľovania“ u nás žiaci zažijú porozumenie. Popri riešení rôznych matematických úloh sú kurzy zamerané aj na rozvoj finančnej gramotnosti a schopnosti uvažovať v číslach. 

Výsledkom kurzu je nielen výrazné zlepšenie študijných výsledkov, ale najmä sebavedomá orientácia vo svete čísel.

PRE TENTO TYP KURZU ODPORÚČAME

INDIVIDUÁLNY KURZ

1 žiak

Viac informácií

Kurz je maximálne prispôsobený individuálnym potrebám žiaka. Lektori odhaľujú jeho silné aj slabšie miesta v preberanom učive. Spôsob výučby volia podľa záujmov a preferencií žiaka. Cieľom kurzu je vzbudiť v žiakovi záujem o predmet, zlepšiť učebné výsledky a pripraviť ho na školské úlohy, písomky či odpoveď. 


CENA: 20€/hod.

MINISKUPINOVÝ KURZ

2 žiaci

Viac informácií

Miniskupina je určená pre dvoch kamarátov či spolužiakov z toho istého ročníka, ktorým práca vo dvojici ide ľahšie. Lektori zohľadňujú potreby oboch žiakov s cieľom zlepšenia ich výsledkov. Snažia sa vyplniť všetky medzery v učebných témach za využitia hry, súťaží, individuálnej práce aj práce vo dvojiciach.


CENA na osobu: 15€/hod.

PRIHLÁSIŤ SA