Náš šikovný lektorský tím sa postará o systematické vzdelávanie žiakov/žiačok základných, stredných škôl a gymnázií s dôrazom na prepojenie vedomostí s praxou a rozvojom kritického myslenia. Ponúkame rôzne typy kurzov matematiky, ktoré sú prispôsobené individuálnym potrebám a požiadavkám žiakov, ako aj kritériám škôl, o ktoré majú záujem.

Kontaktujte nás a vytvoríme Vám kurz na mieru.

INDIVIDUÁLNY KURZ

1 žiak

Viac informácií

Kurz je maximálne prispôsobený individuálnym potrebám žiaka. Lektori odhaľujú jeho silné aj slabšie miesta v preberanom učive. Spôsob výučby volia podľa záujmov a preferencií žiaka. Cieľom kurzu je vzbudiť v žiakovi záujem o predmet, zlepšiť učebné výsledky a pripraviť ho na rôzne testovania či prijímačky. 

CENA: 20€/hod.

MINISKUPINOVÝ KURZ

2 žiaci

Viac informácií

Miniskupina je určená pre dvoch kamarátov či spolužiakov, ktorým práca vo dvojici ide ľahšie. Lektori zohľadňujú potreby oboch žiakov s cieľom zlepšenia ich výsledkov. Snažia sa vyplniť všetky medzery v učebných témach za využitia hry, súťaží, individuálnej práce aj práce vo dvojiciach.


CENA na osobu: 15€/hod.

SKUPINOVÝ KURZ

3 – 6 žiaci

Viac informácií

Hlavnou výhodou skupinového vyučovania je rozvoj komunikačných schopností, tolerancie a spolupráce, čo sú základné predpoklady pre uplatnenie sa v budúcej praxi. Skupinovými aktivitami lektori stierajú rozdiely v úrovni vedomostí a schopností žiakov. Cieľom sú kvalitné výsledky u všetkých.


CENA na osobu: 8€/hod.

Pozrite si ponuku našich kurzov