Kurzy slovenského jazyka sú určené pre všetkých, ktorí si chcú zlepšiť nielen svoju gramatiku, ale aj komunikačné zručnosti, schopnosť čítať a počúvať s porozumením, písať rôzne typy textov či orientovať sa v informáciách. Zlepšenie učebných výsledkov, úspešné testovania, písomky, diktáty, slohy či prijímačky sú potom iba príjemným zadosťučinením.
K našim žiačkam/žiakom pristupujeme individuálne, preto kurzy prispôsobujeme konkrétnym potrebám a požiadavkám, ako aj kritériám stredných škôl či gymnázií, o ktoré majú záujem.

 

Kontaktujte nás a vytvoríme Vám kurz na mieru.

INDIVIDUÁLNY KURZ
1 žIAK

Kurz je vhodný napríklad pre tých, ktorí majú veľa mimoškolských aktivít, preto je náročnejšie nájsť voľný čas na ďalšie vzdelávanie. Po vstupnom rozhovore prispôsobíme kurz výlučne potrebám žiaka. Lektori odhaľujú jeho silné aj slabšie miesta v preberanom učive a spôsob výučby volia podľa toho, aký štýl žiakovi najviac vyhovuje. Cieľom kurzu je vzbudiť v deťoch záujem o slovenčinu, zlepšiť učebné výsledky a pripraviť ich na rôzne testovania či prijímačky. Pri tomto kurze je možné zvoliť si ľubovoľný počet hodín aj intenzitu kurzu.

 

CENA: 20€/hod.

MINISKUPINOVÝ KURZ
2 žiaci

Práca vo dvojici preukázateľne zvyšuje motiváciu k rýchlejšiemu dosahovaniu výsledkov. Miniskupina je preto určená pre dve deti rovnakého ročníka, pričom lektor zohľadňuje potreby oboch žiakov. Cieľom kurzu je vyplnenie všetkých medzier v gramatike, slohu a literatúre, rozvoj čitateľskej gramotnosti a mäkkých zručností za využitia individuálnej práce aj práce vo dvojiciach. Rozsah miniskupinového kurzu je 20 hodín, pričom čas a intenzitu kurzu možno prispôsobiť potrebám oboch žiakov.

 

CENA na osobu: 15€/hod.

SKUPINOVÝ KURZ
3 – 6 žiaci

Hlavnou výhodou skupinového vyučovania je rozvoj komunikačných schopností, tolerancie a spolupráce, čo sú predpoklady pre budúce uplatnenie sa. Cieľom kurzu sú kvalitné výsledky u všetkých bez vzájomného porovnávania. Nemusíte mať obavy, že by vaše dieťa nebolo zapojené do výučby, ak je utiahnutejšie. Lektor totiž prispôsobuje úlohy vyhovujúcim učebným štýlom každého žiaka. Rozsah skupinového kurzu je 20 hodín a prebieha 2x týždenne vo vopred stanovených dňoch a časoch podľa záujmu prihlásených žiakov.

 

CENA na osobu: 8€/hod.

vyberte si z ponuky kurzov slovenčiny

príprava na maturitu biológia

príprava na maturitu
stredoškoláci

Viac o kurze
Doučovanie do školy angličtina

PRÍPRAVA NA TESTOVANIE 9
základoškoláci

VIAC O KURZE
príprava na prijímačky Educat Nitra

PRÍPRAVA NA PRIJÍMAĆKY
základoškoláci

viac o kurze
konverzačný kurz Educat angličtina

Doučovanie do školy
všetky ročníky

viac o kurze