Kurzy geografie v Educat nie sú o poučkách a nudnom memorovaní. Namiesto toho žiaci dokážu porozumieť svetu okolo nás, princípom fungovania Zeme, ako aj nazrieť do rozmanitostí každej kultúry. Kurzy geografie sú určené pre žiačky/žiakov základných a stredných škôl, ktorí si chcú prehĺbiť svoje vedomosti a zručnosti tak, aby ich vedeli využiť v praxi, či už kvôli zlepšeniu známky v škole, alebo s cieľom úspešného zvládnutia maturity a ďalšieho štúdia geografie na vysokej škole.
Vďaka individuálnemu prístupu dokážeme kurz prispôsobiť výlučne vašim potrebám a požiadavkám školy, o ktorú máte záujem.


Kontaktujte nás a vytvoríme vám kurz na mieru alebo nám pošlite
 nezáväznú prihlášku.

individuálny kurz miniskupina skupinový kurz angličtiny Educat Nitra

INDIVIDUÁLNY KURZ
1 žiak

Kurz je vhodný napríklad pre tých, ktorí majú veľa mimoškolských aktivít, preto je náročnejšie nájsť voľný čas na ďalšie vzdelávanie, alebo sú najefektívnejší, ak sa učia sami bez spolužiakov. Po vstupnom rozhovore prispôsobíme kurz výlučne potrebám žiaka. Lektori odhaľujú jeho silné aj slabšie miesta v preberanom učive a spôsob výučby volia podľa toho, aký štýl žiakovi najviac vyhovuje. Cieľom kurzu je vzbudiť záujem o geografiu, zlepšiť učebné výsledky a pripraviť na odpoveď, písomku či maturitu. Pri tomto kurze je možné zvoliť si ľubovoľný počet hodín aj intenzitu kurzu.

CENA: 20€/hod.

individuálny kurz miniskupina skupinový kurz angličtiny Educat Nitra

MINISKUPINOVÝ KURZ
2 žiaci

Práca vo dvojici preukázateľne zvyšuje motiváciu k rýchlejšiemu dosahovaniu výsledkov. Miniskupina je preto určená pre dvoch žiakov rovnakého ročníka, pričom lektor zohľadňuje potreby oboch žiakov. Cieľom kurzu je vyplnenie všetkých medzier v preberanom učive, a to nie cez memorovanie, ale zapojenie žiakov do pozície tvorcov vzdelávania. Aktívne zažitie tém z geografie a ich vizualizovanie na príkladoch je súčasťou individuálnej práce aj práce vo dvojiciach. Rozsah miniskupinového kurzu je 20 hodín, pričom čas a intenzitu kurzu možno prispôsobiť potrebám oboch žiakov.

CENA na osobu: 15€/hod.

vyberte si z ponuky kurzov geografie

príprava na maturitu biológia

PRÍPRAVA NA MATURITU
stredoškoláci

viac o kurze
príprava na prijímačky Educat Nitra

DOUČOVANIE DO ŠKOLY
všetky ročníky

viac o kurze