Slovenčina pre Ukrajincov

SLOVENČINA PRE CUDZINCOV / Словацька для іноземців

Ako u nás prebiehal týždenný kurz slovenčiny pre cudzincov?

Počas leta 2022 sa v Educat stretli ukrajinské deti vo veku 10 až 13 rokov, ktoré zažili výučbu slovenčiny hravou formou. Na konci kurzu deti vedeli vytvárať dialógy, nebáli sa rozprávať v pre nich cudzom jazyku a najmä získali pocit, že aj na Slovensku môžu byť doma.

Projekt podporilo mesto Nitra.