Mať prácu, ktorá vás napĺňa a ešte je aj dobre finančne ohodnotená, to je sen všetkých! Čo však musíte urobiť pre to, aby ste sa k nej dostali?

Poznať vlastné silné a slabé stránky a vedieť ich zúročiť vo svoj prospech je prvý krok k získaniu vysnívanej práce, po ktorom nasleduje orientácia v aktuálnych ponukách na trhu. Prispôsobte tejto ponuke aj váš životopis. Ten nemusí byť len čierno-bielym dokumentom, ktorý sa stratí v hromade ďalších. Spolu si ukážeme, ako vytvoriť životopis, ktorý zamestnávateľ neodloží bokom, ale aj jeho vizuál ho presvedčí k tomu, aby vás pozval na pracovný pohovor.
Nemenej dôležitou súčasťou je aj žiadosť o prijatie do pracovného pomeru a motivačný list, ktoré by mali spĺňať formálne aj obsahové náležitosti, nehovoriac o gramatických chybách, ktorým by sa každý uchádzač o zamestnanie mal radšej vyhnúť.
Máte stres z pracovného pohovoru? Spoločne si ho môžeme nacvičiť a zodpovedať si otázky, ktoré môžu na pohovoroch nepríjemne zaskočiť.

Na tomto online individuálnom kurze vás prevedieme celým procesom vyhľadávania vysnívanej práce a dôkladnej prípravy na ňu.

Kontaktujte nás, aby sme kurz mohli prispôsobiť vašim potrebám, alebo vyplňte prihlášku.

INFORMÁCIE O KURZE

príprava na prijímačky Educat Nitra

ČO MI KURZ DÁ?
vzdelávacie ciele

1. vyhľadávanie vhodných pracovných ponúk
2. tvorba pútavého životopisu, motivačného listu a žiadosti o prijatie do pracovného pomeru
3. simulovaný osobný pohovor (cvičné otázky)
4. zlepšenie sebaprezentačných zručností
5. zanechanie profesionálneho prvého dojmu

príprava na prijímačky Educat Nitra

KTO MA BUDE UČIŤ?
lektorka a personalistka

Kurz vedie Mgr. Patrícia Bencze, ktorá má niekoľkoročné skúsenosti v oblasti personalistiky z pozície zamestnávateľky (vedenie pohovorov, posudzovanie životopisov a zručností potrebných pre uplatnenie sa na trhu práce).

príprava na prijímačky Educat Nitra

AKO BUDE KURZ PREBIEHAŤ?
online forma

Uvedomujeme si, že cestovanie za vzdelávaním je časovo náročné, preto kurz poskytujeme v online forme. Stretneme sa vo virtuálnej miestnosti, do ktorej môžete vstúpiť z pohodlia domova s cieľom vášho profesijného rozvoja.

príprava na prijímačky Educat Nitra

KEDY BUDE KURZ PREBIEHAŤ?
časová flexibilita

Kurz prispôsobíme vášmu voľnému času a preferenciám. Na základe vzájomnej dohody určíme dni a časy, kedy by bola pre vás realizácia najideálnejšia. Kurz môže prebiehať počas pracovných dní aj víkendov.

príprava na prijímačky Educat Nitra

KOĽKO HODÍN MÁ KURZ?
10 vyučovacích hodín

Kurz je rozdelený do 2 cyklov. Prvý cyklus (5 hodín) je zameraný na orientáciu v aktuálnych ponukách na trhu práce, vytvorenie profilu ideálneho uchádzača o konkrétne zamestnanie, definovanie potrebných zručností, vzdelania či iných kvalifikačných predpokladov na prijatie. Druhý cyklus (5 hodín) je praktickou prípravou (tvorba životopisu a motivačného listu v grafických programoch, sebaprezentačné zručnosti, simulovaný pohovor).   

príprava na prijímačky Educat Nitra

AkÁ JE CENA KURZU?
300 €

Komplexná príprava na pracovný pohovor pozostáva z 10 vyučovacích hodín, pričom jedna vyučovacia hodina trvá 30 minút (30€/hod.). Po dohodnutí detailov kurzu a analýze vašich potrieb a očakávaní vám príde objednávka spolu s informáciami k úhrade bankovým prevodom. Kurz je potrebné uhradiť pred jeho začiatkom. Platba je možná aj na 2 splátky (1. splátka pred začiatkom kurzu, 2. splátka v jeho polovici).