Súhlas so spracovaním osobných údajov

V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon“) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, si Vás dovoľujeme informovať, že tieto internetové stránky využívajú na svoju činnosť súbory cookies, teda Vaše súbory cookies, vrátane trvalých, a tieto informácie spracovávajú.

Týmto udeľujete…………… (ďalej len „Správca“) súhlas, aby uchovával tieto vaše osobné údaje: IP adresu a správanie na webe www.educat.sk Tieto údaje budú spracovávané za účelom sledovania návštevnosti webu a správania návštevníkov na webe.

Ďalej udeľujete ……………..(ďalej len „Správca“) súhlas, aby uchovával tieto vaše osobné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mailová adresa.

Tieto údaje budú spracovávané za účelom organizovania kurzov, podávania informácií o kurzoch, posielaniu spätných väzieb, ale aj za účelom marketingových aktivít (posielanie reklamných emailov a ponuka služieb).

Všetky tieto údaje budú správcom spracovávané pre účely priameho marketingu po dobu 5 rokov, alebo kým tento súhlas neodvoláte. Osobné údaje bude správca spracovávať manuálne aj automaticky.

S vyššie uvedeným spracovaním údajov udeľujete výslovný súhlas.

Súhlas je možné vziať kedykoľvek späť, a to napríklad zaslaním emailu na adresu educat@educat.sk alebo listom na……..

Prosíme vás, vezmite na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo kedykoľvek vziať svoj súhlas späť, žiadať od nás informácie o tom, ako vaše osobné údaje spracovávame, žiadať od nás vysvetlenie ohľadom spracovania osobných údajov, vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a aktualizovať alebo opraviť ich, žiadať od nás vymazanie týchto údajov a v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov sa obrátiť na nás alebo na Úrad pre ochranu osobných údajov.

Udelením tohto súhlasu vyhlasujem, že som si vedomý/á, že používanie webu nie je naviazané na udelenie tohto súhlasu, a že tento súhlas udeľujem na základe svojej slobodnej vôle.

Viac o tom, ako spracovávame osobné údaje, nájdete na: link na zásady