Slovenčina pre Ukrajincov je kurz určený pre deti aj dospelých, ktorí sa chcú zlepšiť v slovenskom jazyku a konverzácii na úrovni A1 – A2 (začiatočník) alebo B1 – B2 (pokročilý).
Cieľom kurzu je rozšírenie slovnej zásoby, odstránenie strachu z komunikácie v cudzom jazyku a osvojenie si základných pravidiel v písomnom prejave aj v hovorenej reči.

Словацька для українців – це курс для дітей та дорослих, які хочуть вдосконалити словацьку мову та розмову на рівні А1 – А2 (початковий) або В1 – В2 (просунутий).
Мета курсу – розширити словниковий запас, усунути страх перед спілкуванням іноземною мовою та засвоїти основні правила письмового та усного мовлення.
príprava na prijímačky Educat Nitra

A1 – A2
začiatočník/початковий

kurz určený pre deti od 9 do 13 rokov
курс розрахований для дітей від 9 до 13 років


kurz určený pre mládež od 14 do 17 rokov
курс призначений для молоді від 14 до 17 років

B1 – B2
pokročilý/просунутий

kurz určený pre mládež od 14 do 17 rokov
курс призначений для молоді від 14 до 17 років


kurz určený pre dospelých od 18 rokov
курс призначений для дорослих віком від 18 років

Kurzy prebiehajú v individuálnej forme (max. 1 žiak) v skupinovej forme (max. 6 žiaci) alebo v miniskupine (max. 2 žiaci).
Na otvorenie skupinového kurzu sú potrební minimálne 3 prihlásení účastníci.